Шаблон анкеты на Богов.

Код:
 
[u][i]I.[/i][/u]
[b]1. Имя. [/b]
[i][/i]

[b]2. Авто/Биография. [/b]
[i][/i]

[b]3. Характер.[/b]
[i][/i]

[b]4. Внешность. [/b]
[i][/i]

[b]5. Над чем покровительствует?[/b]
[i][/i]

[b]6. Священное животное. [/b]
[i][/i]

[b]7. За идею Сета или против?[/b]
[i][/i]

[b]8. Связь с вами/Частота посещения. [/b]
[i][/i]

[b]9. Ключ.[/b]
[i][/i]

[b]10. Статус (строка под именем)[/b]
[i][/i]


[u][b]II.[/b][/u]
[b]1.Имя (фамилия, отчество)[/b]
[i][/i]

[b]2.Краткая биография[/b]
[i][/i]

[b]3.Характер.[/b]
[i][/i]

[b]4.Внешность.[/b]
[i][/i]

[b]5. Игрушка или смертный?[/b]
[i][/i]

[b]6.Здоров ли психологически?[/b]
[i][/i]

Шаблон анкеты на Полубогов.

Код:
[b]1.Имя.[/b]
[i][/i]

[b]2.Авто/Биография.[/b]
[i][/i]

[b]3. Характер.[/b]
[i][/i]

[b]4. Биография.[/b]
[i][/i]

[b]5. Священно животное родителя. [/b]
[i][/i]

[b]6. Способности. [/b]
[i][/i]

[b]7. За, против идеи Сета?[/b]
[i][/i]

[b]8. Связь с вами/Частота посещения. [/b]
[i][/i]

[b]9.Ключ. [/b]
[i][/i]

[b]10.Статус (строка под именем).[/b]
[i][/i]

Шаблон анкеты на Смертного.

Код:
[b]1.Имя:[/b]
[i][/i]

[b]2.Возраст:[/b]
[i][/i]

[b]3.Био/Авто-биография: [/b]
[i][/i]

[b]4.Характер:[/b]
[i][/i]

[b]5.Внешность:[/b]
[i][/i]

[b]6.Профессия:[/b]
[i][/i]

[b]7.Кому поклоняетесь:[/b]
[i][/i]

[b]8.Известно ли о реальном существовании Богов и о ситуации, сложившейся в их мире?[/b]
[i][/i]

[b]9.Связь с Вами/Частота посещения.[/b]
[i][/i]

[b]10.Ключ.[/b]
[i][/i]

[b]11.Статус (строка под именем)[/b]
[i][/i]